OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXI OKRESU ZWYKŁEGO (4 XI 2018 r.)

1.             W niedzielę 11 listopada obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na Mszy św. o godz. 1000  szczególnie modlimy się w intencji Ojczyzny.

2.           W tym tygodniu wracamy do Mszy św. wieczorowych o g. 1800.

3.          W piątek przeżywamy w liturgii święto Rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Na ważność tego święta w całym świecie chrześcijańskim wskazuje umieszczony przy jej wejściu napis: Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis (Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata).     

4.           W środę o godz. 1900 młodsi ministranci i scholka mają zajęcia na hali sportowej a o g. 2000 ministranci starsi. W czwartek po Mszy św. wieczorowej katecheza dla dorosłych – tematyka Pisma św. W piątek o g. 1900 Msza św. o błogosławieństwa. W sobotę po Mszy św. wieczorowej spotkanie z ministrantami od kl. 6 wzwyż.

5.    Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego: O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki całoroczne i jednorazowe.

6.       W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na zakup opału dla naszej świątyni. Piec został naprawiony. Mamy nadzieję, że będzie nam dobrze służył. Za wzajemne zatroskanie o siebie składamy serdeczne Bóg zapłać.

7.     Dziś o godz. 1630 różaniec z nowoprzyjętymi wypominkami na g. 1000 i 1200.                                                                                                              Proboszcz