OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXII OKRESU ZWYKŁEGO (3 IX 2017 r.)

1.         Prośmy Boga, by rozpoczynający się nowy rok szkolno-katechetyczny był dla dzieci i młodzieży czasem kształtowania dojrzałej formacji ich sumień, pozwalając na wzrost w łasce u Boga i u ludzi. Prosząc o Boże błogosławieństwo na Nowy 2017/18 Rok Szkolno-Katechetyczny ucałujemy dziś po Mszy św. relikwie bł. Franciszka Stryjasa, katechety – męczennika Eucharystii, który za potajemne katechizowanie dzieci w czasie okupacji hitlerowskiej został zamordowany. 

 

2.       W poniedziałek 4 września Msza św. na rozpoczęcie nowego roku szkolno-katechetycznego o g. 800 na którą serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież oraz nauczycieli i rodziców, by uczestnicząc we Mszy św. otoczyli rozpoczynających naukę szkolną modlitwą kochających serc.

 

3.       W czwartek 7 września na nabożeństwo i Mszę św. do Miłosierdzia Bożego zapraszamy rodziców klas drugich i trzecich szkoły podstawowej z którymi odbędzie się spotkanie po Mszy św.

 

4.      W piątek 8 września z racji święta Narodzenia N. M. P. odpust w Chełmcach. U nas Msze św. o g. 800, 1100 i 1800. Prosimy Rolników, by w święto Matki Bożej Siewnej na mszę św. o godz. 1100przynieśli do pobłogosławienia ziarno, które złączą z ziarnem sianym na pola. W tym dniu w świątyniach w Polsce zostanie dokonany Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.  

 

5.       W gablotce parafialnej jest afisz informujący o warsztatach fundacji Mocni Miłością, która przygotowuje wolontariuszy do opieki nad osobami przewlekle chorymi. Prosimy, by chętni do takiej posługi zainteresowali się tą propozycją.

 

6.      Dzieci ze scholi i młodszych ministrantów z parafii zapraszamy w środy na zajęcia do hali sportowej o godz. 1900 pod opieką ks. Mariusza, zaś o godz. 2000 pod opieką ks. Karola ministrantów z Gimnazjum. Jednocześnie dziękujemy władzom naszej Gminy i Miasta oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej za nieodpłatne udostępnienie sali sportowej.

 

7.       Jest prasa katolicka: Opiekun a w nim piękny akcent naszej opatóweckiej pielgrzymki i pozostałe czasopisma oraz jest Kalendarz naszej diecezji przybliżający działalność Caritas Diecezji Kaliskiej, będący jednocześnie cegiełką na utrzymanie naszego seminarium (5 zł) za okazanie któremu naszego serca Bóg zapłać.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Proboszcz