OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ ( 25 V 2014 r. )

1. W przyszłą niedzielę 1 czerwca przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 1000 rocznica I-szej Komunii św. Uczestniczących we Mszy św. o godz. 1000 prosimy, by w przyszłą niedzielę przyszli na Mszę św. raczej na inną godzinę. Do świątyni wraz z dziećmi wejdą tylko rodzice i osoby przez nich wskazane. Dzieci rocznicowe, ich Rodzice i chrzestni korzystają ze spowiedzi w ciągu tygodnia. Próby dla tych dzieci w środę i piątek o g. 1630.

 

2. W niedzielę 1 czerwca rozpoczynamy nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa. W tym dniu z racji Dnia Dziecka nabożeństwo to ofiarujemy w intencji dzieci, by wzrastały w łasce u Boga i ludzi. W dzień powszedni nabożeństwa te będą o g. 1800 a w niedzielę po Mszy św. wieczorowej. Z racji naszego wezwania parafii prosimy, by kontynuować modlitwę przy figurach przydrożnych, odmawiając lub śpiewając przy nich litanię do Serca Jezusowego. 

 

3. Jest prasa katolicka Opiekun, Egzorcysta, Gość Niedzielny, Miłujcie się, Przewodnik Katolicki,  Apostolstwo Chorych, Tak rodzinie, Cuda i Łaski, Nasza Arka.Dla dzieci jest Ola i Jaś, Anioł Stróż, Świat Misyjny i Promyczek Dobraz interesującym dodatkiem. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielny, Wzrastanie. Jest Pismo św. Starego i Nowego Testamentu tzw. wyd. oazowe.                                                                                                                                  

 

4. Odpust Opieki św. Józefa w niedzielę 1 czerwca – suma w sanktuarium o g. 1230.

 

5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na wotum narodu – świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Po Mszy św. o g. 1000 spotkanie członków Żywego Różańca.

 

6. W poniedziałek 26 maja nabożeństwo majowe ofiarujemy w intencji naszych Mam: dla żyjących, prosząc o Boże błogosławieństwo w codzienności życia a dla zmarłych o radość nieba. 

 

7. Warsztaty dla ministrantów ze szkoły podstawowej w piątek na salce przy kaplicy o g. 1845.

 

8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. wieczorowej o g. 1700 w ramach Spotkania ze sztuka – Opatówek 2014 odbędzie się w naszej świątyni Koncert „12 oddechów” ku uczczeniu kanonizacji św. Jana Pawła II.                                                                                                                                                                                                                               Proboszcz