Ogłoszenia duszpasterskie na XXXI Niedzielę Zwykłą (3 XI 2013 r.)

1. Dziś przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorację rozpoczynamy Mszą św. o godz. 800 i trwamy na niej między mszami – zostańmy więc na krótszą czy dłuższą adorację Pana Jezusa po zakończeniu Mszy św.  Serdecznie prosimy, by w czasie po Mszy św. o g. 1200 do 1500 a później do 1700 nie brakło wiernych adorujących Pana Jezusa. O g. 1500zapraszamy Wiernych na Godzinę Miłosierdzia.   

 

2. W piątek o g. 1900 Msza św. dla młodzieży w kaplicy św. Anny. W sobotę w liturgii święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki LateraneńskiejMatki i Głowy wszystkich kościołów Miasta Rzymu i Świata. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o g. 1200spotkanie z rodzicami kandydatów do Pierwszej Komunii św. W poniedziałek i sobotę nie ma Mszy św. rano.

 

3. Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Cudów i Łask Bożych, Naszej Arki, Apostolstwa Chorych, magazynu kulturalnego: Wiara, Patriotyzmu i Sztuka, Tak rodzinie, Naszej Arki, Tak rodzinie, Miłujcie się w którym warto zwrócić uwagę na doświadczenie śmierci klinicznej przez wybitnego neurochirurga, wykładowcę Harvardu w art. W drodze do wieczności Dla dzieci jest Ola i Jaś, Tęcza, Anioł Stróż, Promyczek Dobraz niespodzianką (dla dziewczynek podane są różne sposoby zaplatania warkoczy). Dla młodzieży i dzieci Wzrastanie i Mały Gość Niedzielny. Są kalendarze na Nowy 2014 Rok.

 

4. W gablotce parafialnej wywieszony jest Dyplom Wdzięczności za okazaną przez nas pomoc misjonarzom w ramach Akcji Św. Krzysztof 1gr za 1 km.

 

5. W tym tygodniu Msze św. w dzień powszedni o g. 1800wraz z różańcem za zmarłych. W poniedziałek szczególnie zapraszamy dzieci, wypominki zgłoszone do modlitwy w świątyni, we wtorek niedzielne z g.800, w środę niedzielne z g. 1000, w czwartek w ramach nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego tak jak w poniedziałek, a w piątek niedzielne z g. 1200.   

6. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii: p. Zofii Kicińskiej z Józefowa, rodz. Tułaczów z Cieni II, rodz. Zielińskich z ul. Ogrodowej, rodz. z ul. Dziubińskiego, rodz. Przyjaznych z Szulca, pani z ul. Św. Jana, p. Krystynie Kliber z ul. Buczka, p. Krystynie Szymczak z ul. Kościelnej. Św. Józefie polecamy Twojej opiece prace prowadzone w parafii i prosimy o błogosławieństwo dla Ofiarodawców: św. Józefie, módl się za nami.