OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ ( 28 III 2021 r. )

 1.           Dzisiejszą Niedzielą, zwaną Niedzielą Męki Pańskiej lub Palmową rozpoczynamy liturgiczną celebrację misterium naszego odkupienia dokonanego przez Chrystusa, począwszy od Jego uroczystego wjazdu do Jerozolimy, aż do Jego błogosławionej męki i chwalebnego zmartwychwstania. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które obejmuje Wielki Piątek i Wielką Sobotę, ma swój ośrodek w Wigilii Paschalnej i kończy się Nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. W obecnej sytuacji pandemii obchody tegorocznych Świąt będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji wynikającej z ograniczeń, które wprowadziły władze państwowe i sanitarne. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je przeżyć. Według zarządzenia Pasterza Diecezji obowiązują nas aktualne rozporządzenia władz państwowych, a wiec, jeśli się nic nie zmieni w zarządzeniach władz sanitarnych to w liturgii w tym roku w naszej świątyni może uczestniczyć trzydzieści pięć osób!!! Proszę o zrozumienie w tej materii i nie stawianie nikogo w sytuacji nie do pokonania. Zdyscyplinowanie w sprawie poddania się rozporządzeniom władz kościelnych i państwowych dla dobra bliźnich jest obligatoryjne. Nie możemy stosować żadnych wyjątków! Uczestniczący w liturgii są zobowiązani do założenia maseczek, zakrywających usta i nos. Bardzo prosimy o zdyscyplinowanie w tej trudnej dla nas sytuacji w której niedostosowanie się do przepisów pandemicznych obciąża nieprzestrzegających prawa! Dzięki Bogu mamy możliwości uczestniczenia w liturgii dzięki środkom społecznego przekazu a także, co jest naszą wspólną radością, dzięki bezpośredniej transmisji także z naszego opatóweckiego Wieczernika. Na stronie internetowej parafii podane są zarządzenia Księdza Biskupa odnośnie liturgii Triduum Paschalnego.  

2.         W Wielki Poniedziałek, w Wielką Środę i w dniach Triduum Paschalnego a więc w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę Kancelaria Parafialna będzie nieczynna.

3.         W Wielki Czwartek dzień ustanowienia Eucharystii Kapłaństwa. Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpocznie się o godz. 1900. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. W tym czasie także adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w intencji o powołań kapłańskich. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania i zakończenie liturgii.   

4.          W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godz. 1900, a po jej zakończeniu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. W tym dniu obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Okazja do spowiedzi od g. 1730 do 1830. Każdego dnia począwszy od Wielkiego Piątku zapraszamy, z zachowaniem przepisów sanitarnych, na godz. 1500 na Nowennę do Miłosierdzia Bożego, trwającą do soboty 10 kwietnia włącznie.

5.          W Wielką Sobotę  celebracja Wigilii Paschalnej, sprawowana w Noc Paschy rozpocznie się o godz. 2000 i zakończy się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. W tym dniu Kościół zachęca Wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W dzień Niedzieli  Zmartwychwstania nie ma Mszy św. o godz. 800. Następne msze św. o godz. 1000, 1200, po Godzinie Miłosierdzia o godz. 1500 dodatkowa Msza św. i jak zwykle o godz. 1700.

6.          W tym roku, jeśli nie pojawi się inne rozporządzenie władz sanitarnych, poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny może mieć miejsce z zachowaniem przepisów pandemicznych na zewnątrz świątyni. Rozpoczniemy świecenie pokarmów o godz. 1000 co godzinę do godz. 1600. Jeśli ktoś będzie się obawiał zarażenia i nie skorzysta ze święcenia pokarmów to proszę zachować, tak jak w ubiegłym roku, charakter  liturgii domowej poświęcenia pokarmów — przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która jest podana w ubiegłym roku na stronie internetowej parafii w zakładce KORONAWIRUS – Słowo do Parafian, albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

7.          Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Niedziela, Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Tęcza, Anioł Stróż i nowe czasopismo Różaniec. Dziś informuję, że sakrament Bierzmowania jest planowany w parafii na 13 maja na godz. 1800.                                                                            Proboszcz