INTENCJE MSZALNE 31 XII 2018 r. – 6 I 2019 r.

31 grudnia: Poniedziałek — Zakończenie Starego 2018 Roku 

godz.   700    1)   Mariana Zakręta – i. Elżbiety Krawczykowskiej

                         2)  Irenę Narczyńską

Godz. 1700  Nabożeństwo przebłagalno – dziękczynne.

Msza św. z urocz. Świętej Bożej Rodzicielki z przeproszeniem za grzechy w mijającym roku, z prośbą o Boże błogosławieństwo na Nowy 2019 Rok.

1 stycznia 2019 r.: Wtorek — urocz.

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

godz. 800          -    Mieczysława, Aleksandrę i Wincentego Stobieniów

godz. 1000       -  1)  Za Parafian 

                         2)    MieczysławaKocembę – i. żony z racji Imienin                      

godz. 1200       -    Zygmunta Kurka w 11 rocz. śm. i za Eugenię Kurek

godz. 1700       -    Mieczysława Łańducha, Mieczysława i Mariannę Nowaków             

2 stycznia 2019 r.: Środa

godz.   700    1)   Janinę Bęcką

                        2)  Józefa Bęckiego

                                      3 stycznia 2019 r.: Czwartek

godz.  700    Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

1)   Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

2)   Zenona Nowaka

4 stycznia 2019 r.: Pierwszy Piątek miesiąca

godz. 700          -  Zofię Łyszczyńską –i. chrześniaczki Maryli z rodziną z Opatówka

godz. 1700       -  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy

                             parafii   

5 stycznia 2019 r.: Sobota

godz.   700     1)  Józefa Pawlaka – i. Grupy Oliwkowej

                       2)  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za zniewagi Jej wyrządzone

godz. 1800    O Boże błogosławieństwo dla Mateusza w 3 rocznicę urodzin

6 stycznia 2019 r.: Niedziela – urocz. Objawienia Pańskiego

godz.   800     Franciszka, Stanisławę, Elżbietę i Józefa Marczaków  

godz. 1000     1) Za Parafian               

                       2)    Marię Saganowską w 8 rocz. śmierci – i. męża i dzieci

godz. 1200      Kazimierza Sztanderę

    godz. 1700       Jarosława Sobczaka – i. rodziny Zimnych i Krobskich  


 

 

 

 

Czwartek

  3 I  

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza.     

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Stanisława Pogorzelca, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę
i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Zygmunta Chojnackiego, Andrzeja Kwiatkowskiego, Zofię Gąsiorowską, Danutę Bączkiewicz, Henryka Michalskiego, Stefana Garncarka, Kazimierza Sowę, Mariana Zakręta, Leszka Kowalika, Pelagię, Józefa, Piotra Jarychów, Mariannę, Józefa, Leona Litwów, Ewę Drobnik, Helenę Nieborak, Grzegorza, Andrzeja, Martę, Wacława Frankiewiczów, Weronikę Bryłę, Adriana Błaszczaka, Józefa Pawlaka,  
zmarłych w czyśćcu cierpiących.