INTENCJE MSZALNE 24 – 30 XII 2018 r.

24 grudnia: Poniedziałek — Wigilia Bożego Narodzenia

godz.   600 —  Roraty   !!!   1) Mariannę, Franciszka i Marka Juszczaków, Stanisławę i Nepomucyna   
                                                    Michalaków, Stanisławę, Józefa i Jana Chwirałów

                                              2)  Ewę Drobnik – i. rodziców i siostry z rodziną

 godz. 1700   Nie ma Mszy św.!!!

25 grudnia: Wtorek — urocz. Bożego Narodzenia

 godz. 000          - Pasterka

 1.  ZA pARAFIAN

 2.  Za rodziców kapłanów

godz. 1000       - 1)  Izabelę Włodarską
                        2)  Józefę i Józefa Grzelaków  
                            
(2 chrzty)                             

godz. 1200       - †  Mariannę i Wincentego Tomaszewskich

godz. 1600        O Boże błogosł. dla nowożeńców: Anny Naszyńskiej i Krzysztofa Smusia

godz. 1700       - † Stanisława, Mariannę, Stanisława, Krzysztofa, Kazimierza i Bożenę
                        Gąsiorowskich

                                          26 grudnia: Środa — święto  św. Szczepana Pierwszego Męczennika

 godz. 800          -  Wandę Tułacz –  i. córki Izabeli

 godz. 1000       -    Wiktorię i Stanisława Zimnych

 godz.  1200      -  1)   Eugenię, Józefa, Stanisława Klibrów, Stanisława Janiaka
                          2)   Joannę Gralińską w 2 rocz. śmierci i za Stanisława Gralińskiego

 godz.  1800     -  nie ma mszy św.

27 grudnia: Czwartek

 godz. 700        Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

 1)      Intencja z Nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego

 2)     Jana Wojciechowskiego 

28 grudnia: Piątek

 godz.   700    1) Mariana Zakrętai. Grupy O. Pio

                         2Władysława Jakóbczaka – i. Krystyny Zielińskiej z rodziną 

29 grudnia: Sobota

 godz.   700    1)  Mariana Zakrętai. Anety Chojnackiej z rodziną

                        2)Janinę Bęcką  

 godz. 1800 — Msza św. z niedzieli

                         Kazimierza Judasza w 3 rocz. śmierci

30 grudnia: NiedzielaŚwiętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

godz. 800       Stanisława Juszczaka w 6 rocz. śmierci

godz. 1000      Za Parafian

godz. 1200      Jadwigę i Edwarda Lintnerów

godz. 1700       Zofię i Stanisława Kurzawów – i. córki Barbary z mężem

 

 

 

Czwartek

  27 XII  

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1800

 

 

 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Intencje ogólne:O powołania kapłańskie i zakonne z parafii. Za ofiarodawców na prace prowadzone w parafii i opiekę św. Józefa nad tymi pracami. O Boże błogosławieństwo dla Ojczyzny – Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, dla p. Prezydenta i rządu, by jak najlepiej służyli Ojczyźnie. O pokój w Ojczyźnie i na świecie.  O opiekę i Miłosierdzie Boże dla Agnieszki. O zdrowie dla Włodzimierza.     

za zmarłych:bpów: Stanisława Zdzitowieckiego, Jana Zarębę, Romana Andrzejewskiego, Czesława Lewandowskiego, kapłanów: Pawła Patockiego, Adama Marczewskiego, Tadeusza Sobczaka, Wojciecha Krupopa, Wincentego Dudka, Franciszka Jóźwiaka, Władysława Gisztra, Mariana Rzeszewskiego, Mieczysława Wojciechowskiego, Mariana Marguża, Lucjana Andrzejczaka, Lucjana Kurzawskiego, Stanisława Perlińskiego, Stanisława Piotrowskiego, Józefa Sieradzana, Wiktora Baranowskiego, Bogumiła Jóźwiaka, Bogusława Adamusa, Pawła Kasprzaka, s. Władysławę, s. Charitas, poległych i  pomordowanych w obronie Ojczyzny na przestrzeni wieków, por. Annę Hołubowicz-Gadkowską, nieżyjących uczestników Powstania Warszawskiego, Jana Chwirałę, Stefanię Prus, Stanisława Pogorzelca, Emilię i Stanisława  Szewczyków, Zbigniewa Rajcę, Lucynę i Aleksandra Pilarczyków, Jadwigę Stobienię, Marka Juszczaka, Jadwigę Krysztofowicz, Józefa Klibra, Wandę Tułacz, Marię Łosiak-Cecotkę, Justynę, Janinę i Stefana Marchwackich, Aleksandra Antkowiaka, Zdzisławę Bruź, Leona Klińskiego, Józefa Bęckiego, Zofię i Stanisława Kurzawów, Stanisława Wielgosza, Jana Grześkowiaka, Sylwestra Lintnera, Annę Bożenę
i Andrzeja Dębowych, Zbigniewa Celera, Tadeusza Kujawę, Władysławę Gonerę, Henryka Kowalczyka, Marię Skonieczną, Józefę  Wróblewską, Teresę i Czesława Jaśkiewiczów, Zygmunta Chojnackiego, Andrzeja Kwiatkowskiego, Zofię Gąsiorowską, Danutę Bączkiewicz, Mariana Zakręta, Leszka Kowalika, Pelagię, Józefa, Piotra Jarychów, Mariannę, Józefa, Leona Litwów, Ewę Drobnik, Helenę Nieborak, Grzegorza, Andrzeja, Martę, Wacława Frankiewiczów, Weronikę Bryłę, Adriana Błaszczaka,  
zmarłych w czyśćcu cierpiących.