Wezwanie do udziału w misjach

MISJE ŚWIĘTE

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia w Chrystusie!

     W obecnym czasie wzmożonych ataków na wiarę, kiedy zło próbuje zniszczyć człowieka wprowadzając zamęt w ludzkie serca, a szatan coraz bardziej nasila walkę z Kościołem, konieczne jest, jak wskazuje św. Jan Paweł II zwrócenie się o pomoc o św. Michała Archanioła, by otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego świata (24 IV 1994). Pragniemy to uczynić podejmując trud i radość misji świętych, które w naszej parafii przeprowadzą oo. michaelici, rozpoczynając je Mszą św. niedzielną w sobotni wieczór 5 października br. W poszukiwaniu szczęścia, płynącego z pogłębienia wiary będzie wspomagał nas św. Michał Archanioł, którego figura z Groty Objawień na Gargano przybędzie do nas w piątek 11 października, w dzień spowiedzi św. Zapraszając Was, Drodzy Parafianie, do gorliwego uczestnictwa w misjach świętych, prosimy by w duchu odpowiedzialnej troski o dobro duchowe każdego z nas podjąć wysiłek modlitwy i postu. Byłoby dobrze, by z modlitwą w intencji misji parafialnych złączyć jeden dzień postu o chlebie i wodzie.

 

     Bóg, który chce zbawienia każdego człowieka, a nie jego zguby wiecznej, zaprasza Was, Siostry i Bracia, przez posługę Kościoła, do żarliwej modlitwy i gorliwego oraz radosnego przeżycia czasu misji świętych z Michałem Archaniołem. Słowami modlitwy brewiarzowej wołamy: Boże, poślij na pomoc swojemu ludowi archanioła Michała, niechaj nas broni w walce ze złymi uchami. A za św. Piotrem prosimy Was, Siotry i Bracia, Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo pożreć (1 P 5, 7 - 8). Nasza moc w Bogu! Imię archanioła Michała Któż jak Bóg? daje nam życiodajną nadzieję dojścia z pomocą Bożą do chwały nieba. Na zakończenie misji chcemy naszemu Stwórcy i Zbawicielowi jeszcze raz powiedzieć:

Serviam! Będę Ci służył, Panie!

Do udziału w misjach zapraszają Was oddani Wam duszpasterze: ks. proboszcz Władysław Czamara i ks. wikariusz Karol Zakręt

Opatówek, dn. 5 do 13 X 2019 r.

 

MODLITWA ZA MISJE PARAFIALNE

     Panie Jezu, który ukochałeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, ale by nawrócił się i żył. Powierzamy Ci z ufnością czas naszych misji parafialnych i prosimy - Ześlij swojego Ducha Świętego na serca wszystkich parafian. Umocnij to co słabe, ulecz to co chore, pojednaj co skłócone, oświeć to co zakryte ciemnościami grzechu, uwolnij to co w kajdanach nałogów, ożyw to co duchowo umarłe. Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż otworzyć serca na ogrom Twojej łaski. Niech czas głoszenia Dobrej Nowiny odmieni oblicze naszej parafialnej ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa - zmiłuj się nad nami.

Niepokalane Serce Maryi - módl się za nami.

Święty Michale Archaniele - módl się za nami.

Amen.