OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ XXXIII OKRESU ZWYKŁEGO (15 XI 2015 r.)

1.              W przyszłą niedzielę przeżywamy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o g. 1000 zostanie odprawione nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Uczestnicząc w tym nabożeństwie możemy, pod zwykłymi warunkami, zyskać odpust  zupełny.

2.            W przyszłą niedzielę z racji wspomnienia św. Cecylii, patronki Chórów kościelnych, Msza św. w intencji Chóru. Uczestnicząc w tej Mszy św. wyrazimy m.in. wdzięczność Przyjaciołom i Członkom Chóru za ich wkład w życie liturgiczne parafii. Zapraszamy Parafian do zaangażowania się w działalność Chóru.

3.            Jest do nabycia prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, Cuda i łaski Boże,   Miłujcie się, Niedziela, Egzorcysta (m.in. o homeopatii, „Opłaca się” żyć wartościami, Pomoc umierającym), nowy nr WPIS-u, Apostolstwo Chorych.Dla młodzieży jest Mały Gość Niedzielny,a dla dzieci Ola i Jaś, Promyczek Dobra, Tęcza, Anioł Stróż.Są diecezjalne kalendarze na Nowy 2016 Rok, 365 stron życia 2016, oraz książki o tematyce religijnej i historycznej, a dla dzieci Polskie zwyczaje, które także wyznaczają tożsamość Polaków.

4.           O ołtarzu Matki Bożej Częstochowskiej poinformujemy Parafian po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich.

5.           Pamiętając o wskazaniu św. Ambrożego, O tych, których kochaliśmy za życia nie zapominajmy po śmierci, zgłaszamy do Kancelarii Parafialnej na wypominki całoroczne.

6.           W sobotę 21 listopada o godz. 830 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania z kl. drugich gimnazjum; o g. 930 spotkanie dziewczyn z klas trzecich gimnazjum, a o g. 1030 spotkanie z chłopcami z kl. trzecich gimnazjum.

7.            29 listopada Grupa św. O. Pio organizuje wyjazd do Łodzi na Mszę św. o uzdrowienie – wszelkie informacje u p. Kołomeckiej.

                                                                                                                                                             Proboszcz