OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ: WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH (DZIEŃ ZADUSZNY) ( 2 XI 2014 r. )

1.W poniedziałek 3 listopada przeżywamy w naszej parafii Diecezjalny Dzień Adoracji Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorację rozpoczynamy po Mszy św. o godz. 800 w kaplicy św. Anny a kończymy o g. 17 modlitwą różańcową i Mszą św. O g. 1500zapraszamy Wiernych na Godzinę Miłosierdzia. Prosimy, by tak ułożyć sobie ten dzień, by Jezus nie był osamotniony w czasie wystawienia. Trwajmy na adoracji Pana Jezusa według ustalonego porządku modlitwy.

2. W tym tygodniu Msze św. w poniedziałek wyjątkowo o g. 1700 a w pozostałe dni powszednie
o g. 1800wraz z różańcem za zmarłych. W poniedziałek szczególnie zapraszamy dzieci, wypominki zgłoszone do modlitwy w świątyni, we wtorek niedzielne z g.800, w środę niedzielne z g. 1000, w czwartek w ramach nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego tak jak w poniedziałek, a w piątek niedzielne z g. 1200.
 

3.Są do nabycia: nowy numer Opiekuna, Gościa Niedzielnego, Przewodnika Katolickiego, Apostolstwa Chorych, miesięcznika: Wiara, Patriotyzm i Sztuka, Miłujcie się (m.in. O nawróceniu Rudolfa Hössa, Od gangstera do kleryka i inne).Dla dzieci Ola i Jaś, Promyczek Dobra, Tęcza. Dla młodzieży Mały Gość Niedzielnyz interesującym plakatem.  Są kalendarze diecezjalne na 2015 r., książki o tematyce religijno-moralnej m.in. Chcę być szczęśliwa (tylko dla dziewcząt), Mogę zwyciężyć (tylko dla chłopców). 

4.W przyszłą niedzielę przeżywamy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku zwracamy uwagę na Kościół w Syrii: Ocalmy chrześcijan w Syrii. Wraz z modlitwą w tej intencji złożymy ofiary do puszek.                

5. W tym tygodniu Pierwszy Piątek miesiąca. Msze św. rano a wieczorem o g. 1700. Spowiedź przed i w czasie Mszy św., po południu od g. 1600.                    

6.Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w tym tygodniu na prace w parafii: rodz. Włodarskich z ul. Św. Jana, rodz. Przyjaznych z Szulca, p. Emilii Gąsiorowskiej z Michałowa Trzeciego, bezimiennie z ul. Łódzkiej, bezimiennie z ul. 3-Maja, pp Kazimierze i Bazylego Tułaczów z Cieni II, rodz. p. Stanisławy Sowie z Borowa. Św. Józefie polecamy Twojej opiece prace prowadzone w parafii i prosimy o błogosławieństwo dla Ofiarodawców: św. Józefie, módl się za nami.                                                                                                                                                                                                 

 

Plan adoracji w parafii Opatówek Chrystusa utajonego
w Najświętszym Sakramencie Ołtarza w kaplicy Św. Anny

3 listopada 2011 R.

 

Godz. 800          Msza św. na rozpoczęcie adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie

       Ołtarza

Godz. 900        mieszkańcy ulic: Feliksa Dziubińskiego, Helleny, Kaliskiej, Leśnej i Parkowej

Godz. 1000       mieszkańcy Borowa i z ulic: Piaskowej, Poprzecznej, Rogatki, i Świętego Jana

Godz. 1100     — mieszkańcy Szulca i z ul. Dworcowej, Braci Gillerów, Gen. Józefa Zajączka i Działkowej

Godz. 1200       mieszkańcy z Bogumiłowa i Trojanowa oraz z ulic: Marcina Kasprzaka, Mariana Buczka, ul. Łódzkiej nry nieparzyste

Godz. 1300       mieszkańcy z ul. Kościelnej, Szkolnej i Jana Kilińskiego

Godz. 1400       mieszkańcy z Józefowa i z ul: Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, ks. Adama

       Marczewskiego, Ludowej i Łódzkiej nry parzyste

Godz. 1500       Nabożeństwo Godziny Miłosierdzia

Godz. 1600       mieszkańcy Michałowa I, II, III i IV, Cieni I, II, III i Folwark oraz z ulic: 3–go Maja, Nowoogrodowej, Ogrodowej, Placu Wolności, Józefa Poniatowskiego, Piotra Szadkowskiego i Turkowskiej

Godz. 1700     Msza św. na zakończenie Dnia Adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

 

            Mamy tyle ważnych spraw w swoim życiu zarówno radosnych jak i trudnych o których powinniśmy porozmawiać z Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. Przyjdźmy więc do Niego i usiądźmy niejako u Jego stóp tak jak to uczyniła Maria, która najlepszą cząstkę obrała i tak jak Ona zasłuchajmy się w naukę Mistrza i serdecznie z Nim porozmawiajmy. Niech Chrystus ukryty pod postacią chleba nie zostanie przez nas opuszczony — trwajmy przy Nim na modlitwie i brońmy swej przyjaźni z Nim, by nic jej ani nie osłabiło, ani nie przerwało. Niech wraz z rodzicami, dziadkami i chrzestnymi nie zabraknie na adoracji Jezusa dzieci i młodzieży naszej parafii!!!

 

           

Odpust za zmarłych

 

Wierni, którzy w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny nawiedzą kościół, kaplicę pu­bliczną lub półpubliczną, mogą uzyskać w danym dniu jeden raz odpust zupeł­ny, który można ofiarować za zmarłych. W cza­sie nawiedzenia należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz przystąpić do spowiedzi, Komu­nii św. i odmówić dowolną modlitwę w inten­cji Ojca Świętego (por. Ench. Indulg. 67).

 Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarując go za cierpiących w czyśćcu. ( por. Ench. Indulg. 13).